Ασφάλεια Μοτοσυκλέτας Μην σκεφτείς ούτε.

Ασφαλεια ΜοτοσυκλετασΑσφάλεια βασισμένη στην ανθρώπινη συμπεριφορά περίφρπερίφραση: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π. χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ. Υπάρχει προσαύξηση στα...