Πτυχιακή Εργασία ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ By CHRISTOS HADJIVASILIOUΠαρόλο που η περίληψη τοποθετείται στην αρχή, συνιστάται να γράφεται στο τέλος, καθώς αποτελεί σύνοψη της εργασίας. Η ΠΕ αφορά στη διενέργεια μιας αυτοτελούς ερευνητικής μελέτης η οποία ο φοιτητής έχει σημαντικό ενεργό ρόλο:...